Arbitroll 1 Graaf Statler

Arbitration Committee activities and elections, Requests for Comment, and Requests for Administration.
User avatar
EarlStatler
Posts: 357
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by EarlStatler » Fri Sep 15, 2017 7:49 pm

In the serie about the Dutch abitroll committee.
Why? Because I want to save them outside Trollopedia-NL.

Case Sir/Graaf Statler 1.

Were is it about? EvilFred blocked me without any reason on 7 Augustus for sock puppery. I did this request on 30 November, and 12 February 2015 arbcom lifted that block, because EvilFred was wrong. No excuses, nothing, but it was OK if I chose the username Graaf Statler. I was six mouths blocked, the first long nonsens block.

Verzoek tot deblokkade Sir Statler

De Arbitragecommissie heeft op 30 november 2014 van Sir Statler (overleg | bijdragen | bloks) een e-mail ontvangen waarin hij haar verzoekt zijn blokkade op te heffen. Hij is op 7 augustus 2014 door EvilFreD geblokkeerd op grond van "sokpopmisbruik" en heeft reeds gebruikgemaakt van de ontsnappingsclausule. De commissie maakt uit de desgevraagd in de afgelopen dagen ontvangen nadere toelichtingen van Sir Statler op dat hij de blokkade wenst aan te vechten conform de richtlijnen voor moderatoren, omdat hij meent dat ten onrechte sokpopmisbruik is vastgesteld, en bovendien om de duur van zijn blokkade te laten bepalen door de Arbitragecommissie. De e-mails lenen zich niet voor publicatie en daarom wordt hier volstaan met deze samenvatting.

De Arbitragecommissie neemt het verzoek in behandeling. De Arbitragecommissie, 15 dec 2014 23:42 (CET)

Uitspraak

Voorgeschiedenis
Op 3 april 2013 kreeg Sir Statler (overleg | bijdragen | bloks) zijn eerste blokkade voor onbepaalde tijd opgelegd wegens sokpopmisbruik, daar hij tijdens een blokkade van drie dagen vanaf een alternatief account enkele artikelen had bewerkt. Op 8 juli 2014 diende hij via de Arbitragecommissie een verzoek in om gebruik te mogen maken van de ontsnappingsclausule, dat op 9 juli werd gehonoreerd. Hierop heeft Sir Statler nog enkele berichten op zijn overlegpagina beantwoord; zijn laatste bewerking met dit account was op 10 juli om 01.47 uur. Vervolgens is Sir Statler gaan bewerken met het account For old times' sake (overleg | bijdragen | bloks), een account dat Sir Statler al eerder had gebruikt op verwante projecten en dat op de Nederlandstalige Wikipedia, waarschijnlijk via SUL, op 8 oktober 2013 was aangemaakt. De eerste bewerking met dit account was op 10 juli 2014 om 22.57 uur.

Met het account For old times' sake heeft Sir Statler aanvankelijk een groot aantal bewerkingen in de hoofdnaamruimte gedaan. Op 23 juli 2014 raakte hij echter in conflict met Blueknight naar aanleiding van deze bewerking, waarin laatstgenoemde aangaf problemen te verwachten en zinspeelde op een permaban. Op 30 juli raakte For old times' sake betrokken bij de discussie op Overleg Wikipedia:Stemlokaal/Afzetting Arbitragecommissie. Op 31 juli kreeg hij van EvilFreD de volgende waarschuwing: "Graag wijs ik je er op dat dit account aanzien kan worden als een alternatief account en dat een groot deel van de bijdragen die ermee gedaan zijn opgevat kunnen worden als getrol. Voorts wijs ik je graag op punt 2 van WP:Sokpopmisbruik." Op 7 augustus 2014 legde EvilFreD hem vervolgens op grond van "Sokpopmisbruik (punt 2, trollen onder een alternatief account)" een blokkade van onbepaalde tijd op.

Overwegingen
De Arbitragecommissie is gehouden zich in haar uitspraken te baseren op de geldende regels en richtlijnen zoals die door de gebruikersgemeenschap zijn vastgelegd.1.2 De grond voor de blokkade is tweeledig: sokpopmisbruik en trolgedrag. Moderatoren kunnen in het geval van sokpopmisbruik ingrijpen. De richtlijnen adviseren hen om ervoor te zorgen dat ze "zeer zeker" zijn van hun zaak alvorens zij geregistreerde gebruikers blokkeren. Een blokkade van een serieuze gebruiker (niet-zijnde een ingelogde vandaal) zou derhalve zoveel mogelijk van twijfel ontheven moeten zijn.

Wat het eerste onderdeel betreft, "een sokpop is een extra gebruikersaccount van een al onder een andere gebruikersnaam actieve Wikipediaan, die doorgaans niet over dat tweede account communiceert." Sokpopmisbruik houdt volgens de Arbitragecommissie in dat er, in tegenstelling tot legitiem sokpopgebruik, sprake is van misleiding en dat het project hierdoor wordt geschaad. Kort nadat Sir Statler zich op de ontsnappingsclausule had beroepen, stapte hij over op het account For old times' sake. Toen de blokkade wegens sokpopmisbruik werd opgelegd, had hij sindsdien geen bewerkingen meer gedaan met het oorspronkelijke account. Met andere woorden: in de periode waarin het account For old times' sake actief was, was het account Sir Statler dat niet. Dat For old times' sake dezelfde gebruiker was als Sir Statler, was bovendien redelijk algemeen bekend en heeft ook enkele dagen expliciet op zijn (later verwijderde) gebruikerspagina gestaan. De Arbitragecommissie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat For old times' sake ooit heeft ontkend Sir Statler te zijn of anderszins de valse indruk heeft trachten te wekken dat hij iemand anders was dan Sir Statler. Wel had hij hierover meer openheid van zaken kunnen geven en het valt hem enigszins aan te rekenen dat hij bij zijn deblokkadeverzoek heeft nagelaten aan te geven met welk account hij wilde gaan bewerken.WP:OC Aangezien echter het gebruik van sokpoppen ook na de ontsnappingsclausule expliciet niet verboden is, kan ook dit feit niet als grond dienen om het gebruik van het account For old times' sake als sokpopmisbruik te kwalificeren.

De tweede vraag die beantwoord moet worden, is of deze blokkade alsnog gerechtvaardigd zou kunnen worden door het tweede deel van de blokkeringsgrond, te weten: trollen. Wikipedia:Sokpopmisbruik zegt hierover: "Trollen wil zeggen: stoken, schelden of andere gebruikers uitdagen of irriteren. Trollen is een rekbaar begrip. Wat de één ongewenst vindt, vindt de ander onschuldig." Er is volgens de Arbitragecommissie sprake van blokkadewaardig trolgedrag als iemand het project en/of de gebruikers moedwillig schaadt of bedreigt. Daarbij moet worden ingeschat of voldoende wordt uitgegaan van iemands goede wil. De rekbaarheid van het begrip 'trollen' brengt met zich mee dat voor langdurige blokkades geen onduidelijkheid mag bestaan omtrent het schadelijke karakter van een bewerkingspatroon en de daarachter schuilgaande negatieve intentie. De Arbitragecommissie constateert dat For old times' sake weliswaar een aantal niet-constructieve, provocerende bewerkingen heeft gedaan, maar niet in een mate dat dit een langdurige blokkade zou kunnen rechtvaardigen. De kwalificatie 'trolgedrag' is onvoldoende onderbouwd. Daar het slechts om een klein aantal bewerkingen in een betrekkelijk korte tijdsperiode gaat, zou een korte waarschuwingsblokkade ruimschoots hebben volstaan.

Nu beide onderdelen van de blokkadegrond aan twijfel onderhevig zijn, is de Arbitragecommissie van oordeel dat de blokkade onterecht was. Voor zover een blokkade vanwege het onwenselijke gedrag van For old times' sake nodig was, heeft de huidige blokkade volgens de commissie inmiddels lang genoeg geduurd. Wel stelt de Arbitragecommissie vast dat deze problemen zich niet zouden hebben voorgedaan als hij zich gewoon bij één account had gehouden. Ook in het verleden hebben zich problemen voorgedaan doordat Sir Statler meerdere accounts gebruikte. De commissie acht het daarom wenselijk dat Sir Statler zich in het vervolg tot één account beperkt.

Conclusie
De blokkades voor onbepaalde tijd van de accounts Sir Statler en For old times' sake worden met onmiddellijke ingang opgeheven.

De Arbitragecommissie legt Sir Statler als maatregel op dat het hem met ingang van vandaag verboden is om Wikipedia met meerdere accounts te bewerken. Hij mag zelf kiezen of hij door wenst te gaan als Gebruiker:Sir Statler of als Gebruiker:For old times' sake, maar wanneer hij die keus eenmaal gemaakt heeft, dient hij verder af te zien van bewerkingen met andere accounts. Sir Statler kan desgewenst wel in de toekomst zijn gekozen hoofdaccount laten hernoemen. Overtredingen van deze maatregel leiden tot een blokkade van onbepaalde tijd voor het andere account en kunnen een blokkade van het gekozen hoofdaccount opleveren. De moderators zijn vrij om de duur van laatstgenoemde blokkade te bepalen. Is er sprake van evident misbruik, dan gelden de algemene sokpopmisbruikregels.

De Arbitragecommissie, 12 feb 2015 13:36 (CET)

Aanvullend verzoek Sir Statler
De Arbitragecommissie heeft er geen bezwaar tegen wanneer Sir Statler doorgaat met bewerken vanaf het onlangs via SUL aangemaakte account Gebruiker:Graaf Statler en geeft hem hierbij ook expliciet toestemming om de gebruikers- en overlegpagina's van Gebruiker:Sir Statler en Gebruiker:For old times' sake aan te passen, leeg te halen en/of te archiveren. Aan de moderatoren het verzoek om deze twee accounts voor onbepaalde tijd te blokkeren.

De Arbitragecommissie, 16 feb 2015 18:46 (CET)

(Source)
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
Flip Flopped
Posts: 243
Joined: Sat Feb 25, 2017 11:55 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by Flip Flopped » Fri Sep 15, 2017 8:04 pm

I'd like to read more about what happened to you when you were editing the projects. How long did you edit for? How many times were you blocked?

User avatar
EarlStatler
Posts: 357
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by EarlStatler » Sat Sep 16, 2017 1:17 pm

Flip Flopped wrote:
Fri Sep 15, 2017 8:04 pm
I'd like to read more about what happened to you when you were editing the projects. How long did you edit for? How many times were you blocked?
I want to create of every Arbcom case about me a new topic, with a explanation in English. And you shall see, altough all Arbcom decision were in my favor, I get blocked and global locked and banned.
In this case is clear I didn't misused sockpuppets according to Arbcom, and the claim I did on Meta I of Ymnes was a false claim.
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
Flip Flopped
Posts: 243
Joined: Sat Feb 25, 2017 11:55 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by Flip Flopped » Sun Sep 17, 2017 12:28 am

I hadn't even realized you'd been forced into ArbCom multiple times.

User avatar
EarlStatler
Posts: 357
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by EarlStatler » Sun Sep 17, 2017 7:48 am

Five times, and the last case (V) is still in the hands of Arbcom. They said I was allowed to do a request, ( Commissie geen bevoegdheid over zijn verzoeken uitspraak te doen, met uitzondering van verzoeken die over een lopende blokkade gaan), but I didn't even got a confirmation from arbcom! Not that I want to return to that snake pit, but I want justice.
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
Flip Flopped
Posts: 243
Joined: Sat Feb 25, 2017 11:55 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by Flip Flopped » Tue Sep 19, 2017 6:25 pm

EarlStatler wrote:
Sun Sep 17, 2017 7:48 am
Five times, and the last case (V) is still in the hands of Arbcom. They said I was allowed to do a request, ( Commissie geen bevoegdheid over zijn verzoeken uitspraak te doen, met uitzondering van verzoeken die over een lopende blokkade gaan), but I didn't even got a confirmation from arbcom! Not that I want to return to that snake pit, but I want justice.
This was at the end of June. Is making a request covered by the SanFranBan? I don't want you to get into trouble.

User avatar
EarlStatler
Posts: 357
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by EarlStatler » Tue Sep 19, 2017 6:36 pm

Have you any idea what would happend if WMF should go to court for this? In the first place, Wikipedia is a Dutch site, under both Dutch and American law. Were do they have to go? In the second place,what do you think my lawyer will do? And how do you think this atomic legal war ends for WMF? With so many lies and trolling? Only the negatieve publicity what it should generates is there end, before we have seen any court room.

And, to make it real complex, the arbcom of the Dutch Wikipedia is under our abitragewet. And if I want to complain, I have to go first to that Dutch arbcom, because it's a kind of legal private court. And they can't forbid me to do so, because our Dutch law is always above a WMF decision!
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
Flip Flopped
Posts: 243
Joined: Sat Feb 25, 2017 11:55 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by Flip Flopped » Wed Sep 20, 2017 12:04 am

EarlStatler wrote:
Tue Sep 19, 2017 6:36 pm
Have you any idea what would happend if WMF should go to court for this? In the first place, Wikipedia is a Dutch site, under both Dutch and American law. Were do they have to go? In the second place,what do you think my lawyer will do? And how do you think this atomic legal war ends for WMF? With so many lies and trolling? Only the negatieve publicity what it should generates is there end, before we have seen any court room.

And, to make it real complex, the arbcom of the Dutch Wikipedia is under our abitragewet. And if I want to complain, I have to go first to that Dutch arbcom, because it's a kind of legal private court. And they can't forbid me to do so, because our Dutch law is always above a WMF decision!
The WMF Terms of Service give jurisdiction to a California court (or possibly Florida). California judges won't want U.S. companies to end up beholden to any other jurisdiction's laws. With Silicon Valley in California the courts are going to protect these U.S. companies tooth and nail.

User avatar
EarlStatler
Posts: 357
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by EarlStatler » Wed Sep 20, 2017 4:21 am

Flip Flopped wrote:
Wed Sep 20, 2017 12:04 am
EarlStatler wrote:
Tue Sep 19, 2017 6:36 pm
Have you any idea what would happend if WMF should go to court for this? In the first place, Wikipedia is a Dutch site, under both Dutch and American law. Were do they have to go? In the second place,what do you think my lawyer will do? And how do you think this atomic legal war ends for WMF? With so many lies and trolling? Only the negatieve publicity what it should generates is there end, before we have seen any court room.

And, to make it real complex, the arbcom of the Dutch Wikipedia is under our abitragewet. And if I want to complain, I have to go first to that Dutch arbcom, because it's a kind of legal private court. And they can't forbid me to do so, because our Dutch law is always above a WMF decision!
The WMF Terms of Service give jurisdiction to a California court (or possibly Florida). California judges won't want U.S. companies to end up beholden to any other jurisdiction's laws. With Silicon Valley in California the courts are going to protect these U.S. companies tooth and nail.
And now you understand why every international firm stayed miles and miles away from the not-not compatible different legal systems of Europe and America, by using the system of licenses! And why MacDonald and Disney use this system and everybody with a few brains. Because I have nothing to do with te jurisdiction of of the California law, I am a Dutchman living in Holland and the site is in Dutch and the server in Haarlem! So, WMF has to follow the Dutch law with there Dutch Wikimedia products, like Wikipedia-NL and Wikiquote-NL. And there terms of use have not any value here. So, I have nothing to do with that ban on Dutch Wiki products! If you offer a Dutch product, you have to deal with the Dutch law and court. And the Dutch law forces me to go first to arbcom, and WMF can not overrule the Dutch law, and that is there drama.
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
Flip Flopped
Posts: 243
Joined: Sat Feb 25, 2017 11:55 pm

Re: Arbitroll 1 Graaf Statler

Post by Flip Flopped » Wed Sep 20, 2017 8:38 pm

Everyone who uses any WMF has to agree to its Terms of Use. I wonder what the Terms of Use said when you first started editing WP.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest