Arbitroll III Graaf Statler

Arbitration Committee activities and elections, Requests for Comment, and Requests for Administration.
Post Reply
User avatar
EarlStatler
Posts: 397
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Arbitroll III Graaf Statler

Post by EarlStatler » Mon Sep 18, 2017 4:46 am

How much corruption do you want? How much evidences of total corruption do I have to give before the world believes Wikipedia-NL is total corrupt? I Fasten your seat belts, I will tell you what happend, and again you will be astonished!

What happend. I was so angry about that arbcom verdict, I said what I had to say, and was blocked. I think I did this five times over. And after each block of a mount I told arbcom again they were a bunch of internet trolls. But the last time I did it in a different way, I did exacte the same edits like they used to. Total useless edits, and turnend me over, and said: The work of the Wikischim and a few other users is probably copyvio. What it is, it is copy paste work, with a few false sources, I tell you later more about this. IJzeren Jan got crazy, I know why, and blocked me for one month.

And after that the troll plan of Ymnes, Trijnstel, and Natuur12 came in action. Look here. (Robot) Ymnes is asking for help. He want to force a global lock, but did't know how. And from this moment everything went wrong!

It is in a way funny. He did a request for a block because my work should be copyright violation. (Auteursrechtenschending). Ymnes had checked all the articles of Sir Statler, and Graaf Statler. He had spend all his weekend. The audience was ready for the hanging.
But, hangman Natuur12 found out my work is not copyvio at all, and Ymnes was telling total nonsens! Panic! Mee bezig al moet ik wel opmerken dat een lock niet hier aangevraagd kan worden. Natuur12 (overleg) 8 mei 2016 13:39 (CEST) (busy, but this is the wrong place to ask for a Global lock.) The foolish Ymnes did't know what copyvio and a global lock was! But the show was still not ended, the crazy troll plan had to be finishend and they desperate needed that block to get that Global lock! So, what to do.

Afhandeling Natuur12 (overleg) 8 mei 2016 14:19 .
A real trollmod, a internettroll at it's best. A long shit story, and a conclusion my work was not copyvio. But, he extended the block of a mount to infinite, so the road to a global lock was free. And madam MoiraMoira, 8 mei 2016 16:23, gave a little bit of help, by starting to talk about socks, what was a lie. Unfortunately she doxxed me with this troll action, but I don't think it was intentional. That is why I am saying doxxing is dangers, because the result is the same, she doxxed me. The professional risk of a trollsysops in my opinion.
And the whole circus moved to meta.

The conclusion of arbcom was right, cowardly, hypocrite and trollish. Of course Natuur12 was wrong according to arbcom, but arbcom blocked me infinite. Why? Because they were afraid of me, is told me later confidential. And they were right! Dammed right!

Deblokkade Graaf Statler II

De Arbitragecommissie heeft op 9 mei 2016 om 15:39 (CEST) van Graaf Statler per email het volgende verzoek ontvangen:

"Geachte commissie,

Ik verzoek om opheffing van de aan mij opgelegde OT blokkade door Natuur12. Deze blokkade is, terecht al opgemerkt door verschillende gebruikers op het regblok, niet regelementair opgelegd, op geen manier in overeenstemming met de richtlijnen, en dient dus per onmiddellijk vernietigd te worden.

Hoogachtend, Graaf Statler"

De Arbitragecommissie heeft besloten deze zaak aan te nemen. 10 mei 2016 21:54 (CEST)

*Uitspraak
Op 24 april j.l. werd Graaf Statler door IJzeren Jan voor de duur van één maand geblokkeerd, wegens doorgaande verstoring van de werksfeer en belasteren van andere gebruikers. Op 8 mei 2016 werd deze blokkade door Natuur12 omgezet in een blokkade voor onbepaalde tijd, wegens een ernstige externe bedreiging van de interne werksfeer door middel van cross-wiki harassment. Op 9 mei vroeg Natuur12 bij de stewards een global lock aan. Diezelfde dag ontving de Arbitragecommissie van Graaf Statler een deblokkadeverzoek, met de motivatie dat de laatste blokkade onreglementair zou zijn opgelegd. Later die dag werd de global lock daadwerkelijk opgelegd.

Op 10 mei 2016 besloot de Arbitragecommissie het genoemde deblokkadeverzoek in behandeling te nemen.

*Analyse
De blokkade voor onbepaalde tijd werd opgelegd met als hoofdreden een ernstige externe bedreiging van de interne werksfeer door middel van cross-wiki harassment. Dat zulk harassment daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat het ernstig is, bestrijdt de commissie niet. Een en ander vindt ook zijn weerslag in de global lock die door de stewards is opgelegd. Zo'n global lock valt echter buiten de competenties van de Arbitragecommissie en zij zal zich er niet over uitlaten.

De Arbitragecommissie neemt bij het behandelen van problemen als leidraad dat het project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden.Art. 1.2 Graaf Statler heeft in het verleden herhaaldelijk toegezegd met de inhoud aan de slag te gaan, maar heeft dat de laatste tijd slechts minimaal waargemaakt. Kort voor de op 24 april opgelegde blokkade van 1 maand gaf Graaf Statler op zijn overlegpagina aan niet meer aan de hoofdnaamruimte te zullen gaan werken. Zolang deze intentie bij Graaf Statler ontbreekt, valt zijn verdere aanwezigheid op het project niet in het verlengde van de doelstelling van de Nederlandstalige Wikipedia.

De Commissie merkt op dat de verschillende projecten en bijbehorende gemeenschappen onder de paraplu van Wikimedia vrijheid genieten in de wijze waarop zij, onder andere, met problemen tussen gebruikers omgaan. Elk project binnen Wikimedia heeft de autonomie zelf te bepalen welke regels gelden en gebruikers aan te wijzen die extra bevoegdheden hebben om problemen en conflicten op te lossen. De Arbitragecommissie van de Nederlandse Wikipedia heeft geen bevoegdheid te oordelen over gedrag dat op andere projecten plaatsvindt. Gedrag elders wordt bovendien niet meegewogen bij beslissingen van de Arbitragecommissie op de Nederlandse Wikipedia, alleen uitgezonderd ernstige persoonlijke of juridische dreiging die een verdere samenwerking bij voorbaat onmogelijk maakt.

Een moderator heeft niet de bevoegdheid een eenmaal opgelegde blokkade tussentijds te verlengen, tenzij sprake is van sokpopmisbruik of ernstige persoonlijke of juridische dreiging. Ook is nergens vastgelegd dat externe acties reden kunnen zijn voor een blokkade op de Nederlandstalige Wikipedia. Immers, een blokkade dient ter bescherming van het project en haar gebruikers en Graaf Statler was op dat moment al geblokkeerd. Een langere blokkade op de Nederlandstalige Wikipedia maakt ook geen eind aan ongewenst gedrag elders en is in die zin niet doelmatig. Daarnaast wijzen alle precedenten erop dat extern gedrag niet meegewogen wordt bij blokkadebeslissingen op ons project. De Commissie oordeelt daarom dat de blokkade voor onbepaalde tijd onrechtmatig is opgelegd.

Niettemin boden de uitlatingen van Graaf Statler op andere projecten tijdens zijn op 24 april 2016 opgelegde blokkade voor een maand een voortschrijdend inzicht in wat de Nederlandstalige Wikipedia te wachten stond wanneer deze blokkade zou aflopen. Een en ander lag in het verlengde van het gedrag dat deze gebruiker direct voorafgaand aan deze blokkade en eerder op ons project daadwerkelijk had vertoond. Alleszins was sprake was van een ernstige bedreiging van de werksfeer en de opbouw van de encyclopedie bij terugkomst van Graaf Statler. Uit de afhandeling van het blokkadeverzoek door Natuur12 blijkt dat de moderator zich bewust was van deze dreiging, maar hij koos ervoor te blokkeren op basis van gedrag elders, een blokkadegrond die de Commissie afkeurt.

De Commissie zelf heeft wel de bevoegdheid een opgelegde blokkade tussentijds te verlengen.Art. 5.10.5 Bovendien acht ze het noodzakelijk op te treden tegen de bedreiging van de werksfeer en opbouw van de encyclopedie die een potentiële terugkeer van Graaf Statler mee zou brengen.

Wegens de tevens van kracht zijnde global lock lijkt de onbepaalde blokkade in de praktijk weinig gevolg te hebben, maar de Commissie kan niet geheel uitsluiten dat de global lock in de toekomst ongedaan gemaakt wordt.

*Maatregels
De Commissie oordeelt dat de interne werksfeer en de opbouw van de encyclopedie ernstig gehinderd zouden worden door een terugkeer van Graaf Statler en handhaaft de blokkade voor onbepaalde tijd.
De Commissie stelt bovendien vast dat de activiteiten waarop Graaf Statler zich op de Nederlandstalige Wikipedia toelegt niet binnen de doelstelling van het project liggen. De Commissie zal daarom een jaar lang geen verdere verzoeken tot deblokkade van Graaf Statler behandelen. Na die termijn zal zo'n verzoek, om maar enige kans van slagen te hebben, inzicht moeten verschaffen in een fundamentele gedragsverandering bij Graaf Statler
De Commissie handhaaft haar beslissing in de uitspraak van 13 april 2016 geen verzoeken van Graaf Statler meer aan te nemen die niet over zijn lopende blokkade handelen.
De maatregels uit de uitspraak van 16 januari 2016 komen te vervallen, maar kunnen op een nader moment opnieuw door de Commissie van kracht verklaard worden, als ze dit noodzakelijk acht.
De Arbitragecommissie, 4 jun 2016 09:36 (CEST)

The Arbitration Committee of the Dutch language Wikipedia has reached a decision on Graaf Statler's appeal of his 8 May 2016 indefinite block on our project. By his personal request the Committee publishes its rulings in English as well as in Dutch. The translation of above rulings is, in full:

The Committee believes that the work climate and process of writing an encyclopaedia would be seriously threatened by Graaf Statler's renewed presence. It therefore maintains the indefinite block imposed upon him.
The Committee judges that the type of activities Graaf Statler displays on the Dutch Wikipedia is not in line with the mission statement of the project. Therefore the Committee will not hear any deblock requests from Graaf Statler for the duration of one year, counting from the date of this ruling. After that period, any request to review measures can only be expected to have a chance of success when sufficient indication of a fundamental change in the attitude of Graaf Statler is provided to the Committee.
The Committee sticks with its 13 April 2016 ruling not to accept any appeals or requests by Graaf Statler that do not handle with lifting his current block.
The measures of the Committee's 16 January 2016 ruling with respect to Graaf Statler are hereby lifted. The Committee may reinstate these in the future, if and when she deems necessary.

(Source)
Last edited by EarlStatler on Tue Sep 19, 2017 9:42 am, edited 15 times in total.
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
EarlStatler
Posts: 397
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitroll II Graaf Statler

Post by EarlStatler » Mon Sep 18, 2017 6:12 am

Flip, aggie, can you change the title of this topic in Arbitroll III Graaf Statler? Thanks!
If you're in a dogfight, become a cat!

User avatar
Auggie
Posts: 464
Joined: Sat Feb 25, 2017 2:00 pm

Re: Arbitroll II Graaf Statler

Post by Auggie » Mon Sep 18, 2017 2:14 pm

EarlStatler wrote:
Mon Sep 18, 2017 6:12 am
Flip, aggie, can you change the title of this topic in Arbitroll III Graaf Statler? Thanks!
done 8-)

User avatar
Auggie
Posts: 464
Joined: Sat Feb 25, 2017 2:00 pm

Re: Arbitroll III Graaf Statler

Post by Auggie » Mon Sep 18, 2017 3:56 pm

updating last view

User avatar
EarlStatler
Posts: 397
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitroll III Graaf Statler

Post by EarlStatler » Mon Sep 18, 2017 6:59 pm

Thanks!
If you're in a dogfight, become a cat!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest